Λήψεις


Παρακάτω γίνεται μια επεξήγηση η οποία αφορά το υλικό (datasheets, σχηματικά, λογισμικό) που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του Router NGW100. Και αμέσως μετά, στην ενότητα Αρχεία, το υλικό αυτό υπάρχει διαθέσιμο για κατέβασμα.

Τεχνικά εγχειρίδια


Αρχικά είναι χρήσιμο να ορίσουμε γενικά, την έννοια "τεχνικό εγχειρίδιο" ή "datasheet" στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Datasheet (ή spec sheet) χαρακτηρίζεται το έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες απόδοσης, καθώς και άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών που αφορούν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα.

Ο Router NGW100 αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρονικών στοιχείων, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι:
 • Μικροελεγκτής
 • Μνήμες
 • Controllers
 • Τροφοδοσία
Καθένα από τα παραπάνω σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από κάποια εταιρεία η οποία συνήθως δημιουργεί και το αντίστοιχο datasheet. Αυτό γίνεται για τη διευκόλυνση των μηχανικών που θα θέλουν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν το σύστημά τους. 

Σχηματικό


Το σχηματικό του Router NGW100 αποτελείται από αρκετές σελίδες. Λόγω του μεγέθους του έχει γίνει μια προσπάθεια, κάθε στοιχείο ή κάθε ομοειδής ομάδα στοιχείων, να καταλαμβάνει ξεχωριστή σελίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η πολυπλοκότητα και να διευκολύνεται η ανάγνωση.

Οι σελίδες αυτές είναι οι εξής:
 • AP7000_1 -> Το πρώτο τμήμα ακροδεκτών του μικροελεγκτή AP7000
 • AP7000_2 -> Το δεύτερο τμήμα ακροδεκτών του μικροελεγκτή AP7000
 • ETHERNET PORT 0 -> LAN Ethernet PHY controller
 • ETHERNET PORT 1 -> WAN Ethernet PHY controller
 • FLASH -> Μνήμες Flash, παράλληλη (NOR) και σειριακή (NAND)
 • SDRAM -> Η μνήμη SDRAM
 • SD/MMC -> Η θύρα (slot) για κάρτες μνήμης SD (SDCARD reader)
 • RS-232 / USB -> Θύρες RS-232 και USB
 • BOARD CONTROL -> Ο ελεγκτής της πλακέτας
 • GPIO -> Τα σήματα GPIO
 • JTAG_NEXUS -> Οι διεπαφές υλικού JTAG και NEXUS
 • POWER -> Το κύκλωμα τροφοδοσίας
 • NON Electrical -> Μηχανικές λεπτομέρειες οπών

Πακέτο υποστήριξης


Το πακέτο υποστήριξης RBSP (Rousis Board Support Package), είναι το αποτέλεσμα της τροποποίησης και προσαρμογής του πακέτου Atmel Linux BSP 3.0 ειδικά για τον Router NGW100, αλλά και της προσθήκης επιπλέον χρήσιμων εργαλείων και λογισμικού. Περιλαμβάνει τα εξής:
 • Το αρχείο AVR32_Linux_BSP_reduced_Image_3.0.0.iso
 • Το λογισμικό Vmware Player
 • Αρχείο εικόνας iso της διανομής Ubuntu 9.04
 • Τα αρχεία rousis_buildroot.tar.gz, rousis_toolchain.tar.gz και installer.sh
 • Datasheets που αφορούν το υλικό του Router NGW100
 • Αρχεία CAD του PCB του Router NGW100
Το πακέτο RBSP είναι ένας οπτικός δίσκος DVD με γραφικό περιβάλλον (menu) το οποίο είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη. Παρέχει εύκολη πρόσβαση στο διαθέσιμο περιεχόμενο καθώς και ορισμένες πληροφορίες για τη χρησιμότητα του κάθε στοιχείου. Ουσιαστικά αποτελεί μια offline έκδοση του ιστότοπου MyThesis.org.

Αρχεία

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Ο μικροελεγκτής AP7000  8963k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:07 π.μ. Dimitrios Rousis
Ċ
Προβολή Λήψη
64-megabit 2.7-volt Dual-interface DataFlash  1750k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:16 π.μ. Dimitrios Rousis
Ċ
Προβολή Λήψη
64-megabit (4M x 16) 3-volt Only Flash Memory  250k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:23 π.μ. Dimitrios Rousis
Ċ
Προβολή Λήψη
ATtiny24-20SSU Microcontroller with 2 KBytes In-System Programmable Flash   4549k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:48 π.μ. Dimitrios Rousis
Ċ
Προβολή Λήψη
Bridge Rectifier  72k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:35 π.μ. Dimitrios Rousis
Ċ
Προβολή Λήψη
Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver  3284k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:17 π.μ. Dimitrios Rousis
Ċ
Προβολή Λήψη
Dual Step-Down DC/DC Converter  305k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:34 π.μ. Dimitrios Rousis
Ċ
Προβολή Λήψη
True RS-232 Transceiver, Up to 1Mbps  340k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:43 π.μ. Dimitrios Rousis
Ċ
Προβολή Λήψη
Synchronous DRAM (SDRAM)  2443k έκδ. 2 23 Νοε 2012, 11:30 π.μ. Dimitrios Rousis
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Προβολή
Το BSP της ATMEL (περίπου 800 MB)  29 Νοε 2012, 6:25 μ.μ. Dimitrios Rousis
ċ

Προβολή
FileZilla Client  29 Νοε 2012, 6:21 μ.μ. Dimitrios Rousis
ċ

Προβολή
Προσομοιωτής τερματικού PuTTY  30 Νοε 2012, 5:59 μ.μ. Dimitrios Rousis
ċ

Προβολή
(σύντομα διαθέσιμο)  27 Νοε 2012, 7:14 π.μ. Dimitrios Rousis
ċ

Προβολή
Ubuntu 9.04 (700 MB)  29 Νοε 2012, 6:22 μ.μ. Dimitrios Rousis
ċ

Προβολή
VMware Player  30 Νοε 2012, 6:01 μ.μ. Dimitrios Rousis
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Σχηματικό πλακέτας Router NGW100  193k έκδ. 2 27 Νοε 2012, 7:09 π.μ. Dimitrios Rousis