Επιβλέπων καθηγητής

Φωτιάδης Δημήτριος
Fotiadis Dimitrios

Προσωπικά Στοιχεία

Ιδιότητα : Καθηγητής ΕφαρμογώνΔιδασκόμενα μαθήματα : Συνδυαστικά Ψηφιακά κυκλώματα, Ακολουθιακά Ψηφιακά κυκλώματα, Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές, Ηλεκτρονική Φυσική και Σεμινάριο Τελειοφοίτων


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση Εργασία : Τμήμα Πληροφορικής, Καστοριά, Περιοχή Φούρκα,  Τ.Θ 30 – 52100
Τηλ. Επικοινωνίας : 2461068000 - 2326 (γραφείο)
E-mail: d.fotiadis[]kastoria.teiwm.gr και dimfotiadis[]yahoo.com


Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής 2010 – σήμερα Υποψήφιος διδάκτορας (Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πραγματοποιήθηκε στη Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 41/30-11-2010 Γ.Σ. της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π. (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής))
Θέμα διδακτορικής διατριβής: Εντοπισμός της ακριβούς θέσης ενός ιατρικού οργάνου, μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

University of Hertfordshire – U.K. 1996 – 1997
M.Sc. in Electronics (Digital Systems)
Θέμα διπλωματικής εργασίας: Efficient Methods of A/D conversion.

ΑΤΕΙ Ηλεκτρονικής – Θεσσαλονίκη 1992 – 1996
Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τηλεχειριζόμενος, ψηφιακά ελεγχόμενος,στερεοφωνικός ισοσταθμιστής 7 περιοχών και φασματικός αναλυτής.


Αναλυτικό Βιογραφικό

Προσωπική ακαδημαϊκή ιστοσελίδα: http://www.teiwm.gr/site/d.fotiadis