Εργασιακό μέλλον


Τι πιθανότητα υπάρχει ένα επάγγελμα να αντικατασταθεί από ρομπότ σε βάθος 20 ετών (δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2033):

Η εφαρμογή βασίζεται στο επιστημονικό άρθρο που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ.