Ιατρική Φυσική

Η επιστήμη της Μηχανικής και των Οργάνων είναι η ευγενέστερη και υπεράνω όλων των άλλων επιστημών η χρησιμότερη, εάν ληφθεί υπ' όψη ότι με τα μέσα της όλα τα έμβια σώματα που παρουσιάζουν κίνηση επιτυγχάνουν όλες τις ενέργειές τους.
- Leonardo da Vinci (1500) 

... υπό κατασκευή ...
University Studio Press - Επίτομος Ιατρική Φυσική
Η Ιατρική Φυσική είναι ένα από τα βασικά μαθήματα του πρώτου έτους των περισσότερων Ιατρικών σχολών στην Ελλάδα.

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία στους φοιτητές της Ιατρικής, αρχών και μεθόδων της Φυσικής που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση και θεραπεία διαφόρων παθήσεων και στην έρευνα και ερμηνεία βιολογικών και φυσιολογικών διαδικασιών του ανθρωπίνου οργανισμού.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι: α) Η σύνδεση της γνώσης και της διαδικασίας σκέψης μίας βασικής επιστήμης όπως είναι η Φυσική με μία βιολογική επιστήμη όπως η Ιατρική στην προσπάθεια ερμηνείας βιολογικών φαινομένων, β) Η κατανόηση των φυσικών αρχών επί των οποίων στηρίζονται πολλές ειδικότητες της Ιατρικής, γ) Η βασική γνώση της λειτουργίας οργάνων και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική, δ) Η εξοικείωση στη χρήση βασικών οργάνων που συναντώνται σαν βασικά μέρη στην ιατρική οργανολογία.

Η ύλη είναι αρκετά ογκώδης και οι έννοιες μέσα στο σύγγραμα ορισμένες φορές περιπλέκονται δυσκολεύοντας την αφομοίωσή τους. Για το λόγο αυτό, παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια επιμερισμού της, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και επιπλέον πολυμεσικό υλικό.
Εμφάνιση 34 αντικειμένων
Ανάλυση Κεφαλαίων και Βοηθητικό Υλικό
Ταξινόμηση 
 
Ανάλυση Κεφαλαίων και Βοηθητικό Υλικό
1. Κλασσική Μηχανική, Σχετικότης, Κβαντική θεωρία 
2. Δομή Ατόμου 
3. Δομή Πυρήνος Ατόμου 
4. Ραδιενέργεια 
5. Πυρηνικές Αντιδράσεις 
6. Ακτίνες Χ 
7. Επιταχυντές Φορτισμένων Σωματιδίων 
8. Αλληλεπιδράσεις γ, Χ Φωτονίων με την Ύλη 
9. Αλληλεπιδράσεις Φορτισμένων σωματιδίων και Νετρονίων με την ύλη 
10. Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 
11. Μέθοδοι και Όργανα Δοσιμετρίας 
12. Φυσικές Αρχές Ακτινοδιαγνωστικής 
13. Φυσικές Αρχές Πυρηνικής Ιατρικής 
14. Φυσικές Αρχές Ακτινοθεραπείας 
15. Στοιχεία Ακτινοβιολογίας 
16. Στοιχεία Ακτινοπροστασίας 
17. Ενέργεια, Έργο και Θερμότητα 
18. Φυσική του Σκελετού 
19. Κυματική 
20. Ακουστική 
21. Υπέρηχοι 
22. Γεωμετρική Οπτική 
23. Ακτινοβολία LASER 
24. Βασικές Φυσικές Αρχές της Ροής των Υγρών. Εφαρμογή στην αιμοδυναμική 
25. Βασικές Εφαρμογές της Φυσικής στην Ουροδυναμική 
26. Μεταφορά Ύλης Μέσω Μεμβρανών και Βιολογικών Τοιχωμάτων. Συστήματα Διασποράς της Ύλης 
27. Φυσικές Ιδιότητες των Αερίων 
28. Ηλεκτρικά Πεδία - Ηλεκτροστατική - Εφαρμογές 
29. Ηλεκτρικό Ρεύμα - Βιοηλεκτρικά Πρότυπα 
30. Μαγνητισμός 
31. Ημιαγωγοί - Στοιχεία Ηλεκτρονικής 
32. Βιο-Μηχανολογία 
33. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός - Απεικόνιση 
34. Μη Ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
Εμφάνιση 34 αντικειμένων