25. Βασικές Εφαρμογές της Φυσικής στην Ουροδυναμική