24. Βασικές Φυσικές Αρχές της Ροής των Υγρών. Εφαρμογή στην αιμοδυναμική