Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης RC4 σε Java

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με το Eclipse IDE. Οι λεπτομέρειες έκδοσης είναι οι εξής:

 - Eclipse Standard 4.4/SDK
 - Kepler Service Release 2

Στο έγγραφο που ακολουθεί περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση της εφαρμογής. Αποτελείται από τρία κύρια μέρη, το θεωρητικό, το πρακτικό και τα παραρτήματα:

Αν το έγγραφο δεν εμφανίζεται, ανανεώστε τη σελίδα ή κάντε κλικ ΕΔΩ ή ΕΔΩ.Το Eclipse project της εφαρμογής καθώς και το εκτελέσιμό της μπορούν να ληφθούν από εδώ:
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Λήψη
Το eclipse project της εφαρμογής  662k έκδ. 1 6 Ιουλ 2014, 3:06 μ.μ. Dimitrios Rousis
ċ

Προβολή
Το εκτελέσιμο αρχείο jar της εφαρμογής  6 Ιουλ 2014, 3:10 μ.μ. Dimitrios Rousis