Σύνδεσμοι

Atmel logo  www.atmel.com

Atmel Corporation is an American manufacturer of semiconductors, founded in 1984. Its focus is on system-level solutions built around flash microcontrollers. Its products include microcontrollers (including 8051 derivatives, AT91SAM and AT91CAP ARM-based micros, and its own Atmel AVR and AVR32 architectures), radio frequency (RF) devices, EEPROM and flash memory devices (including DataFlash-based memory), and a number of application-specific products. Atmel supplies its devices as standard products, ASICs, or ASSPs depending on the requirements of its customers. In some cases it is able to offer system on chip solutions.

Atmel serves a range of application segments including consumer, communications, computer networking, industrial, medical, automotive, aerospace and military. It is an industry leader in secure systems, notably for the smart card market.

[en.wikipedia.org/wiki/Atmel]

 
Linux Kernel logo
 www.kernel.org

Ο πυρήνας Linux είναι ένας πυρήνας λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται από την οικογένεια Unix-οειδών λειτουργικών συστημάτων της οικογένειας Linux. Θεωρείται ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελεύθερου λογισμικού.

Ο πυρήνας Linux διανέμεται υπό την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU έκδοση 2 και ορισμένων άλλων αδειών κλειστού κώδικα, για μερικά προγράμματα οδήγησης. Αναπτύσσεται από προγραμματιστές παγκοσμίως, ο συντονισμός των οποίων γίνεται με καθημερινές συζητήσεις στην στην αντίστοιχη ταχυδρομική λίστα (Linux kernel mailing list - LKML).

Ο πυρήνας Linux δημιουργήθηκε αρχικά από τον Φινλανδό φοιτητή πληροφορικής Λίνους Τόρβαλντς το 1991. Το Linux από την αρχή της δημιουργίας του συγκέντρωσε προγραμματιστές και χρήστες οι οποίο προσάρμοσαν κώδικα από άλλα έργα ελεύθερου λογισμικού για χρήση με το καινούριο λειτουργικό σύστημα. Ο πυρήνας έχει συγκεντρώσει συνεισφορές από χιλιάδες προγραμματιστές, και πάνω σε αυτόν βασίζονται πολλές διανομές Linux.

[el.wikipedia.org/wiki/Πυρήνας_Linux]

 
Buildroot logo

 http://buildroot.uclibc.org

Buildroot is a set of Makefiles and patches that makes it easy to generate a complete embedded Linux system. Buildroot can generate any or all of a cross-compilation toolchain, a root filesystem, a kernel image and a bootloader image. Buildroot is useful mainly for people working with small or embedded systems, using various CPU architectures (x86, ARM, MIPS, PowerPC, etc.) : it automates the building process of your embedded system and eases the cross-compilation process.

The major Buildroot features are:
 • Can handle everything in your embedded system development project: cross-compiling toolchain, root filesystem generation, kernel image compilation and bootloader compilation. Buildroot is also sufficiently flexible that it can also be used for only one or several of these steps.
 • Is very easy to set up, thanks to its menuconfig, gconfig and xconfig configuration interfaces, familiar to all embedded Linux developers. Building a basic embedded Linux system with Buildroot typically takes 15-30 minutes.
 • Supports several hundreds of packages for userspace applications and libraries: X.org stack, Gtk2, Qt, DirectFB, SDL, GStreamer and a large number of network-related and system-related utilities and libraries are supported.
 • Supports multiple filesystem types for the root filesystem image: JFFS2, UBIFS, tarballs, romfs, cramfs, squashfs and more.
 • Can generate an uClibc cross-compilation toolchain, or re-use your existing glibc, eglibc or uClibc cross-compilation toolchain
 • Has a simple structure that makes it easy to understand and extend. It relies only on the well-known Makefile language.

 
Busybox logo

 www.busybox.net

BusyBox provides several stripped-down Unix tools in a single executable. It runs in a variety of POSIX environments such as Linux (including Android), FreeBSD and others, such as proprietary kernels, although many of the tools it provides are designed to work with interfaces provided by the Linux kernel. It was specifically created for embedded operating systems with very limited resources. It has been self-dubbed "The Swiss Army Knife of Embedded Linux". It is released as free software under the terms of the GNU General Public License.

[wikipedia.org/wiki/BusyBox]

 
uClibc logo

 www.uclibc.org

In computing, uClibc is a small C standard library intended for embedded Linux systems. uClibc was created to support uClinux, a version of Linux not requiring a memory management unit and thus suited for microcontrollers (uCs; the "u" is a romanization of μ for "micro").

The project lead is Erik Andersen. The other main contributor is Manuel Novoa III. Licensed under the GNU Lesser General Public License, uClibc is free software.

Features:
 • uClibc is much smaller than the glibc, the C library normally used with Linux distributions. While glibc is intended to fully support all relevant C standards across a wide range of hardware and kernel platforms, uClibc is specifically focused on embedded Linux. Features can be enabled or disabled according to space requirements.
 • uClibc runs on standard and MMU-less Linux systems. It supports i386, x86-64, ARM (big/little endian), AVR32, Blackfin, h8300, m68k, MIPS (big/little endian), PowerPC, SuperH (big/little endian), SPARC, and v850 processors.
[wikipedia.org/wiki/UClibc]

 
U-Boot Bootloader logo

 www.denx.de/wiki/U-Boot

Das U-Boot (Universal Bootloader) is an open source, primary boot loader used in embedded devices. It is available for a number of different computer architectures, including PPC, ARM, MIPS, AVR32, x86, 68k, Nios, and MicroBlaze.

Supported File Systems:
 • Cramfs
 • ext2
 • ext3
 • ext4
 • FAT
 • FDOS
 • JFFS2
 • ReiserFS
 • UBIFS 

[wikipedia.org/wiki/Das_U-Boot]