6. Αντιγραφή, Επιδιόρθωση και Ανασυνδυασμός του DNA