1. Εισαγωγή στα Κύτταρα

Quick Time Player

Λήψη από εδώ: https://support.apple.com/downloads

Αναπτυσσόμενα ωάρια:
Αυτό το ωάριο βάτραχος έχει γονιμοποιηθεί και αρχίζει να διαιρείται. Οι πρώτες κυτταρικές διαιρέσεις συμβαίνουν πολύ γρήγορα. Κύτταρα διαιρούνται κάθε τριάντα λεπτά. Αυτή η χρονική περιοδικότητα είναι πολύ ακριβής. Ωάρια που έχουν γονιμοποιηθεί την ίδια χρονική στιγμή, διαιρούνται και αναπτύσσονται σε σχεδόν τέλειο συγχρονισμό. Μετά από μια ημέρα ή δύο, η εμβρυϊκή ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί και οι γυρίνοι εκκολάπτονται από τα αυγά.


Ο χορός των κερατοκυττάρων:
Τα κερατοκύτταρα, βρίσκονται στα λέπια των ψαριών, είναι εξειδικευμένα να έχουν πολύ γρήγορη κινητικότητα, προκειμένου να θεραπεύουν τις γρατσουνιές.


Έρπουσα αμοιβάδα:
Αυτή η μονοκύτταρη αμοιβάδα σέρνεται κάνοντας χρήση του πολυμερισμού της ακτίνης προκειμένου να σπρώξει εμπρός τα ψευδοπόδιά της, για τη διερεύνηση νέων εδαφών. Ταυτόχρονα, τα οργανίδια κινούνται σε πολύπλοκα σχήματα εντός του κυττάρου.


Κυτταροπλασματική ροή:

Σε αυτά τα φυτικά κύτταρα από ένα φύλλο του Elodea densa, οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια κινούνται σε ένα σταθερό ρεύμα κατά μήκος των διαδρομών του κυτταροσκελετού. Μολονότι το περίπλοκο δίκτυο του κυτταροσκελετού δεν είναι ορατό, μερικά από τα κομμάτια του κυτταροσκελετού είναι ορατά. Αυτή η κυκλοφορία του κυτταροπλάσματος και των οργανιδίων εντός του κυττάρου ονομάζεται κυτταροπλασματική ροή. Ο ρυθμός ροής επηρεάζεται από την έκθεση στο φως, τη θερμοκρασία και το ρΗ. Να σημειωθεί ότι οι πυρήνες που περιέχουν το DNA των φυτικών κυττάρων, είναι ορατοί σε πολλά από τα κύτταρα.


Κυτταροπλασματική Δυναμική και συνωστισμός:


In this electron micrograph of the bacterial model organism E. coli, we see the cell wall surrounding the cytoplasm; the cytoplasm itself, which comprises most of the darkly stained region; and the DNA, which is concentrated in the lightly stained region. The cytoplasm is densely packed with various molecules. Because electron microscopy cannot clearly resolve the individual molecules in a densely packed cell, nor show them in motion, computer simulations have been developed to visualize the molecular environment. Zooming in to a small portion of the cytoplasm, this computer simulation shows 50 different types of the most abundant macromolecules in E. coli. Inside the cell, molecules constantly collide with one another, and are swept to and fro by random thermal motion. Smaller molecules move quickly, but usually don’t get far before they bump into other molecules. The larger molecules stay in place relative to the smaller ones, but continuously move as they are pushed around and interact with other molecules in this densely packed microcosm. This entire simulation represents just 2 microseconds of molecular motion in the cytoplasm; in real time, it would be impossible to follow the slowed-down movements shown here. The empty spaces in this environment are filled by water molecules which were omitted from the simulation.